EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGHaderslev den 3. juni 2019.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

Dato: Onsdag den 12. juni 2019, kl. 19,00.

Sted: Bispen, lokale 11-12, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 

2. Bestyrelsens beretning. (Punktet udgår)

 

3. Foreningens regnskaber. (Punktet udgår)

 

4. Retshjælpsfondens regnskab. (Punktet udgår)

 

5. Indkomne forslag. (Punktet udgår)


6. Fastsættelse af næste års kontingent. (Punktet udgår)

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, nuværende kontingent 300,00 kr.

 

7. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

 

A. Valg af formand. Valget er for 1 år.

Forslag Peter Hoeck                                             (på valg i 2020, lige år)

 

B. Valg af kasserer. Valget er for 2 år.

Forslag Bent Levinsen                                         (på valg i 2019, ulige år)

 

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Mattiesen    (Villig til genvalg)             (på valg i 2020, lige år)

 1 person vælges                                                    (på valg i 2020, lige år)

 

 1 person vælges                                                    (på valg i 2019, ulige år)

 1 person vælges                                                    (på valg i 2019. ulige år)

 

D. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Jeannette D. Hansen  (Villig til genvalg)        (på valg i 2019, hvert år)

 1 person vælges                                                   (på valg i 2019, hvert år)

 

E. Valg af en revisor for 2. år.

 1 person vælges                                                   (på valg i 2019, ulige år)

 1 person vælges                                                   (på valg i 2019, ulige år)


F. Valg af revisorsuppleant.

 1 person vælges                                                   (på valg i 2019, ulige år)

 

8. Eventuelt.

 

På medlemmernes vegne

 
Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved