Generalforsamling

Haderslev den 09. februar 2018.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

Dato: Lørdag den 10 marts 2018, kl. 11,00.

Sted: I foreningens lokaler, Højgade 6, 6100 Haderslev.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Foreningens regnskaber.

 

4. Retshjælpsfondens regnskab.

 

5. Indkomne forslag. (forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest den )

 

6. Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, nuværende kontingent 300,00 kr.

 

7. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

 

A. Valg af formand.

Jan Leth (på valg i 2020)

 

B. Valg af kasserer.

Casper Hovmand (på valg i 2019)

 

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Mattiesen (på valg i 2020)

Bent Levinsen (på valg i 2020)

 

Ulla B. Grønholm (på valg i 2019)

Ole Kierstein (på valg i 2019)

 

D. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Jeanette D. Hansen (på valg i 2019)

Heidi Kjær (på valg i 2019)

 

E. Valg af en revisor for 2. år.

Verner Hansen (på valg i 2019)

Jytte Holm Jacobsen (på valg i 2019)

 

F. Valg af revisorsuppleant.

Ingen (på valg i 2019)

 

8. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jan Leth

Formand

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved