Generalforsamling

Haderslev den 9. januar 2019.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.Dato: Lørdag den 23. februar 2019, kl. 11,00.


Sted: I foreningens lokaler, Højgade 6, 6100 Haderslev.Dagsorden:


 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Foreningens regnskaber.

 

4. Retshjælpsfondens regnskab.

 

5. Indkomne forslag. (forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest d. 16. februar 2019 )

 

6. Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, nuværende kontingent 300,00 kr.

 

7. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

 

A. Valg af formand.

Jan Leth                              (på valg i 2020, lige år)

 

B. Valg af kasserer.

Casper Hovmand              (på valg i 2019, ulige år) Ønsker ikke genvalg

 

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Mattiesen             (på valg i 2020, lige år)

Bent Levinsen                   (på valg i 2020, lige år) Aftrådt, der vælges ny for 1 år.

 

Ulla B. Grønholm             (på valg i 2019, ulige år)

Ole Kierstein                     (på valg i 2019. ulige år) Ønske genvalg

 

D. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Jeannette D. Hansen       (på valg i 2019, hvert år) Ønsker genvalg

Heidi Kjær                         (på valg i 2019, hvert år) Ønsker genvalg

 

E. Valg af en revisor for 2. år.

Verner Hansen                 (på valg i 2019, ulige år) Ønsker genvalg

Jytte Holm Jacobsen      (på valg i 2019, ulige år) Ønsker genvalg

 

F. Valg af revisorsuppleant.

Ingen                                  (på valg i 2019, ulige år)

 

8. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jan Leth

Formand

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved