Medlemskab
Reg.nr.: 9737 konto nr.: 0001105582.


Ved indbetaling på ovenstående kontonummer, oplys venligst navn, adresse og mailadresse.Kontingent pr. 1. januar 2015.


Nye medlemmer:


Kontingent enkeltmedlem  300,00 kr.


Kontingent beboerrepræsentation

pr. husstand  200,00 kr.


Sagsomkostninger  500,00 kr.Flerårige medlemmer:


Kontingent enkeltmedlem  300,00 kr.


Kontingent beboerrepræsentation

pr. husstand  200,00 kr.


Sagsomkostninger:

1-3 års medlemskab  400,00 kr.

Mere end 3 års medlemskab  0,00 kr.


Forudsætning: Tilmeldelse til (PBS) Nets og e-mail adresse


Evt. udmeldelse af Haderslev og Omegns Lejerforening:

§3 Medlemmer, Stk. 8   Udmeldelse af HL kan alene ske med virkning pr. 31.12. og skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen for

Haderslev og Omegns Lejerforening
Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend