Medlemskab
Reg.nr.: 9737 konto nr.: 0001105582 eller MobilPay 61 65 22 45 (Jan Leth).Ved indbetaling på ovenstående kontonummer, oplys venligst navn, adresse og mailadresse.Betaler du via MobilPay, så send os venligst en mail, hvor du oplyser det brugernavn, samt navn, adresse og mailadresse.

Kontingent pr. 1. januar 2015.Nye medlemmer:Kontingent enkeltmedlem  300,00 kr.Kontingent beboerrepræsentation


pr. husstand  200,00 kr.Sagsomkostninger  500,00 kr.
Flerårige medlemmer:Kontingent enkeltmedlem  300,00 kr.Kontingent beboerrepræsentation


pr. husstand  200,00 kr.Sagsomkostninger:


1-3 års medlemskab  400,00 kr.


Mere end 3 års medlemskab  0,00 kr.Forudsætning: Tilmeldelse til (PBS) Nets og e-mail adresseEvt. udmeldelse af Haderslev og Omegns Lejerforening:


§3 Medlemmer, Stk. 8   Udmeldelse af HL kan alene ske med virkning pr. 31.12. og skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.


Med venlig hilsenBestyrelsen for


Haderslev og Omegns Lejerforening

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved