Medlemskab

 

 

 

Reg.nr.: 9737 konto nr.: 0001105582 eller MobilPay 61 65 22 45 (Jan Leth).

 

Ved indbetaling på ovenstående kontonummer, oplys venligst navn, adresse og mailadresse.

 

Betaler du via MobilPay, så send os venligst en mail, hvor du oplyser det brugernavn, samt navn, adresse og mailadresse.

 

 

 

Kontingent pr. 1. januar 2015.

 

Nye medlemmer:

 

Kontingent enkeltmedlem 300,00 kr.

 

Kontingent beboerrepræsentation

pr. husstand 200,00 kr.

 

Sagsomkostninger 500,00 kr.

 

 

Flerårige medlemmer:

 

Kontingent enkeltmedlem 300,00 kr.

 

Kontingent beboerrepræsentation

pr. husstand 200,00 kr.

 

Sagsomkostninger:

1-3 års medlemskab 400,00 kr.

Mere end 3 års medlemskab 0,00 kr.

 

Forudsætning: Tilmeldelse til (PBS) Nets og e-mail adresse

 

Evt. udmeldelse af Haderslev og Omegns Lejerforening:

§3 Medlemmer, Stk. 8 Udmeldelse af HL kan alene ske med virkning pr. 31.12. og skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for

Haderslev og Omegns Lejerforening

 

 

 

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved