Nyheder

 

 

 

Vi gør opmærksom på:

1. juli 2015, træder ny lejelov i kraft, der er væsentlige ændringer.

 

 

Dig, der er i gang med at ville flytte:

Fraflytningen:

Opsigelse skal ske skriftlig.

Få kvittering på, at du har afleveret nøgler og andet til ejendommen.

Det er altid en god ide, at du filmer lejemålet før du flytter ud.

 

Indflytningen:

Det er altid en god ide, at du filmer lejemålet før du flytter ind, for så kan du senere dokumentere, hvordan det så ud ved overtagelsen.

Får du ikke en indflytningssyns rapport inden 14 dage fra overtagelse, så bor du under lejelovens almindelige bestemmelser.

 

Vigtige ting at være opmærksom på:

Indflytnings syn:

Udlejer skal indkalde lejer med rimelig varsel (en uge eller mere).

Som udgangspunkt bør synet foregår i fbm. at nøgler overdrages til lejer.

Udlejer har pligt til at udarbejde en rapport på indflytningssynet på lejemålet.

Udlejer skal udlevere en fysisk kopi til lejer af rapporten.

Udlejer skal, hvis lejer ikke tilstede ved synet, eftersende rapporten inden 14 dage fra synsdato.

Lejer har 14 dage fra overtagelse til at fremsende en liste over fejl og mangler ved lejemålet.

 

Fraflytningssyn:

Udlejer skal indkalde lejer med en uges varsel.

Som udgangspunkt bør synet foregår i fbm. at nøgler overdrages til udlejer.

Udlejer har pligt til at udarbejde rapport på fraflytningssyn på lejemålet.

Af rapporten skal det fremgå, hvilke specifikke arbejder der påhviler lejer i fbm. fraflytningen og hvilke specifikke arbejder der påhviler udlejer.

Krav der ikke fremgår, kan udlejer ikke kræve dækket af lejer, bortset fra skjulte fejl, dog skal dette dokumenteres.

Udlejer skal udlevere en fysisk kopi til lejer af rapporten.

Udlejer skal, hvis lejer ikke tilstede ved synet, skal rapporten eftersendes inden 14 dage.

Lejer er ikke for pligtet til at underskrive rapporten, og vi frarådet dette.

 

Normal istandsættelse:

I praksis betyder det, at lejer som udgangspunkt kun kan blive pålagt at aflevere det lejede nymalet på flader, karme, rør og radiatorer, hvis lejer har overtaget lejemålet nymalet ved indflytning, og hvis lejemålet trænger til vedligeholdelse ved lejers fraflytning. Lejer skal endvidrer have haft den indvendige vedligeholdelsespligt i lejeperioden.

Lejer kan ikke blive pålagt at sætte lejemålet i bedre stand, end ved indflytningen, her er det godt at have videofilmet lejemålet ved overtagelse, det er et godt bevismateriale i fbm. fraflytning.

Lejer skal vedligeholde lejemålet i boperioden, hvis det fremgår af lejekontrakten, så ofte som det er påkrævet i forhold til ejendommen og det lejedes karakter.

Indvendig vedligeholdelse er defineret som maling, hvidtning, tapesering og gulvbahandling.

Det er ikke længere muligt at aftale, at lejer har vedligeholdelsen af ruder, elkontakter, hårde hvidevarer m.v.

Hvis lejemålet har en have tilknyttet, er det dog muligt at indgå aftale om, at lejer vedligeholder denne.

 

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved