TOP Aktuelt

Til Haderslev og Omegns lejerforenings medlemmer.


Som følge af konstaterede uregelmæssigheder ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, samt da såvel formanden og kassereren har trukket sig, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i lejerforeningen.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes d. 12. juni 2019 kl. 19,00 i mødelokale 11-12 på biblioteket Bispen, Bispebroen 3. 6100 Haderslev.


Dagsorden på generalforsamlingen ifølge foreningens vedtægter.

Forud for generalforsamlingen holdes et kort orienteringsmøde kl. 18,15 samme sted.


Da vi pt. ikke har en ajourført medlemsliste, bedes medlemmerne medbringe en kvittering på betalt kontingent 2018.


Det er besluttet at der til den ekstraordinære generalforsamling ikke kan stemmes med fuldmagt.


Med venlig hilsen


På medlemmernes vegne

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved