Generalforsamling
Haderslev den 21. maj 2021.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev og Omegns Lejerforening.

 

Dato: Lørdag den 19. juni 2021.

Sted:  Ridehuset, Sejlstensgyde 7, 6100 Haderslev.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

3. Foreningens regnskaber.

 

4. Retshjælpsfondens regnskab. 

 

5. Indkomne forslag. (Formanden i hænde senest 8 dage før )


6. Fastsættelse af næste års kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, nuværende kontingent 300,00 kr.

 

7. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

 

A. Valg af formand.

Jan Leth                                                                 (på valg i 2022, lige år)

 

B. Valg af kasserer. Valget er for 2 år.

Heidi Kjær                                                            (på valg i 2021, ulige år)

 

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Claus Larsen                                                         (på valg i 2021, ulige år)

 

Jytte Jacobsen                                                      (på valg i 2022, lige år)

Birthe O. Andersen                                              (på valg i 2022. lige år)

 

D. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Birgitte Anker Olesen                                         (på valg i 2021, hvert år)

Malene Leth                                                         (på valg i 2021, hvert år)

 

E. Valg af en revisor for 2. år.

Susanne Hansen                                                  (på valg i 2021, ulige år)


F. Valg af revisorsuppleant.

Erica Christensen                                               (på valg i 2021, ulige år)

 

8. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne


Jan Leth

Formand