Generalforsamling
Haderslev den 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev og Omegns Lejerforening.

 

Dato: 

Sted: 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

3. Foreningens regnskaber.

 

4. Retshjælpsfondens regnskab. 

 

5. Indkomne forslag. (Formanden i hænde senest 8 dage før )

     

6. Fastsættelse af næste års kontingent. 

Bestyrelsen foreslår at kontingent kr. 400,00 pr. kalenderår fortsat skal være gældende.

 

7. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

 

A. Valg af formand, for 2 år.

Jan Leth                                                                 (på valg i 2024, lige år)

 

B. Valg af kasserer, for 2 år.

Heidi Kjær                                                            (på valg i 2025, ulige år)

 

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer, for 2 år.

Claus Larsen                                                         (på valg i 2025, ulige år)

 Jytte Jacobsen                                                      (på valg i 2024, lige år)

Birthe O. Andersen                                              (på valg i 2024. lige år)

 

D. Valg af bestyrelsessuppleanter, for 1 år.

Claus Bondesen                                                   (på valg i 2024, hvert år)

Birgitte Anker Olesen                                         (på valg i 2024, hvert år)


 

E. Valg af en revisor, for 2. år.

Torben Jensen                                                     (på valg i 2025, ulige år)


F. Valg af revisorsuppleant, for 2 år

Finn Ø. Andersen                                               (på valg i 2025, ulige år)

 

8. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne


Jan Leth

Formand