Om skimmelsvamp

 Har du fugt eller skimmelsvamp i dit lejemål,

kan du henvende dig til din sagsbehandler.


Nedenfor er et spørgeskema, som du kan udfylde, og tage med ned til os,

så vi i fællesskab kan danne os et overblik over, hvordan det ser ud.


Konsekvensen af fugt og skimmelsvamp:

Det ser ud til at de personer - specielt børn, som bor og/eller opholder sig i lokaler,

hvor der er SKIMMELSVAMP, får varige og måske livstruende skader.Uddrag af  vejledning nr. 47 af 27. juni 2008.


I pkt. 1.1. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse står der:


”Kommunalbestyrelsen har i medfør af forskellige lovbestemmelser pligt

til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som benyttes til beboelse og ophold.”


”Tilsynsbestemmelsen indebærer bl.a., at kommunalbestyrelsen skal reagere,

såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp.”


I pkt. 2.1 Undersøgelsespligt står der bl.a.:


”Når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på,

at der er forekomst af fugt og vækst af skimmelsvamp i en ejendom,

skal kommunalbestyrelsen rejse en sag – dvs. som det første undersøge,

om problemet udgør en sundhedsfare for personer,

der opholder sig i ejendommen, jf. byfornyelseslovens § 75.