Medlemskab
Reg.nr.: 5386 konto nr.: 0247062.


Ved indbetaling på ovenstående kontonummer, oplys venligst navn, adresse og mailadresse.Kontingent pr. 1. januar 2015.


Nye medlemmer:


Kontingent enkeltmedlem  300,00 kr.

(Det svarer til 75 kr. i kvartalet/25 kr. pr. måned/under 1 kr. pr. dag)


Kontingent beboerrepræsentation

pr. husstand  200,00 kr.


Sagsomkostninger  500,00 kr. pr. sag der startes op.Forudsætning: Tilmeldelse til e-mail adresse


Evt. udmeldelse af Haderslev og Omegns Lejerforening:

§3 Medlemmer, Stk. 8   Udmeldelse af HL kan alene ske med virkning pr. 31.12. og skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen for

Haderslev og Omegns Lejerforening