Medlemskab
Reg.nr.: 5386 konto nr.: 0247062.


Ved indbetaling på ovenstående kontonummer, oplys venligst navn, adresse og mailadresse.Kontingent pr. 1. januar 2023.


Nye medlemmer:


Kontingent enkeltmedlem  400,00 kr.

(Det svarer til 100 kr. i kvartalet/33,33 kr. pr. måned)


Kontingent beboerrepræsentation

pr. husstand  300,00 kr.


Sagsomkostninger  600,00 kr. pr. sag der startes op.Forudsætning: Tilmeldelse til e-mail adresse


Evt. udmeldelse af Haderslev og Omegns Lejerforening:

§3 Medlemmer, Stk. 8   Udmeldelse af HL kan alene ske med virkning pr. 31.12. og skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen for

Haderslev og Omegns Lejerforening