Om os
Bestyrelsen: pr. 26. april 2024

Formand: Jan Leth

Næstformand: Claus Larsen

Kasserer: Heidi Kjær

Sekretær: 

Best.medlem: Claus Bondesen


Best.suppleant: Birgitte Anker Olesen


Revisor: Torben Jensen

Revisorsuppleant: Finn Andersen


Sagsbehandlere:

Jan Leth

Privat udlejning i Haderslev Kommune.

Al udlejning uden for kommunen.

Medlem af Beboerklagenævnet i Haderslev Kommune.

Suppleant til Huslejenævn i Haderslev Kommune.

Medlem af Byfornyelsesnævnet Regions Syddanmark.

Lægdommer ved Boligretten i Sønderborg og Kolding retskredse. 

Heidi Kjær

Almen udlejning i Haderslev Kommune.

Al udlejning uden for kommunen.

Medlem af Huslejenævnet i Haderslev Kommune.

Lægdommer ved Boligretten i Sønderborg, Esbjerg og Kolding retskredse.

Suppleant til Byfornyelsesnævnet Regions Syddanmark.