Nyt om varmeregnskaber

Få styr på varmeregnskabet og på varmemålingen.


Teknologisk Institut afholder den 13. november temadagen Varmemåling og varmeregnskaber 2018, hvor der bl.a. stilles skarpt på den seneste udvikling på området samt på lovgivningen, de nye direktiver og bekendtgørelser.


Måling af varmeforbrug har været lovpligtigt i 20 år.

Måleprincippet har været brugt i omkring 100 år og haft betydelig udbredelse i Danmark og i flere andre europæiske lande.


Da det blev lovpligtigt kom der en del kunder til, der ikke før valgte målingen frivilligt. Samtidigt var mange ejendomme blevet efterisolerede og havde indført en del energibesparende foranstaltninger.

Dette betød at kravene til målenøjagtighed og dokumentation i øvrigt steg betydeligt.


Nu 20 år efter er der grund til at se på erfaringerne:

      •       Hvordan er forbruget i ejendommene?

      •       Hvordan er erfaringerne set fra boligselskabernes side?

      •       Blev energibesparelserne nået?

      •       Giver en hyppigere tilbagemelding om faktureringsoplysninger yderligere

               besparelser?

      •       Skal vi lave om i fordelingsnøglerne, når der nu skal ske noget?


Visualisering af energiforbrug er blevet et vigtigt aspekt:

     Hvordan kan det gøres i praksis og hvilke problemer kan der opstå?


På temadagen sætter man også fokus på en række andre aktuelle forhold. Man ser bl.a. på EU-direktivet vedrørende varmeregninger og løbende information om forbrug i penge og i energi - hvad handler det om og hvornår bliver det lov i Danmark?


Man ser også på de nye mere lempelige regler ved varmefordelingsmåling.

I nybyggeri kommer der varmeenergimålere til fordelingsmåling og der kan i ældre byggeri være kombinationer af varmeenergi- og varmefordelingsmålere.

Hvordan skal man lave en fornuftig udgiftsfordeling baseret på disse målinger?


Man ser også på en række andre forhold - bl.a. kan nævnes:

      •      Varmeforbrug og forbrugsmåling i boliger

      •      Varme- og energimåleres egnethed

      •      Fordelingsmålere i efterisolerede ejendomme og kostægte varmeregnskaber

      •      Valitetssikring af målesystemet, lovgivning m.m.


Der er således lagt op til en særdeles interessant og indholdsrig dag på Teknologisk Institut.


Læs mere om temadagen på www.teknologisk.dk/k27331